Nederlands rijbewijs halen

Nederlands rijbewijs halen

 • Nederlands rijbewijs halen
  Koop Echte kwaliteit rijbewijs van Nederland online. Modeljaar 2014. Geldig voor 10 jaar. In Nederland kan vanaf 17 jaar een autorijbewijs (rijbewijs B) worden verkregen; in een experiment dat tot 2016 loopt, moeten de bestuurders echter onder toezicht staan ​​tot de leeftijd van 18 jaar. Een bromfiets mag worden bestuurdHoe een nederlands rijbewijs halen door personen van 16 jaar of ouder die in het bezit zijn van een bromfietsrijbewijs (categorie BEN).

 • How to get netherlands driver license
 • Nederlands rijbewijs halen
  Sinds 1 maart 2010 moet elke chauffeur naast een theorie-examen ook een praktijkexamen afleggen. Houders van een rijbewijs categorie A of B mogen een bromfiets besturen zonder aanvullende documenten of keuring.

  Nederlands rijbewijs halen
  Vanaf 1 juli 2015 is voor een trekker aangeduid met T een rijbewijs vereist. Dit rijbewijs is te verkrijgen vanaf 16 jaar. Personen met een autorijbewijs (B) behaald op of voor 1 juli 2015 mogen zonder aanvullende examens een tractor besturen.

  De categorieën van rijbewijs zijn:

  A – motorfietsen en bromfietsen (rijbewijscategorieën AM, A1, A2, A),
  B – auto’s, tractoren en werkvoertuigen (rijbewijscategorieën B, BE, W)
  C – bestelwagens en vrachtwagens van meer dan 3.500 kg (rijbewijscategorieën C, C1, CE, C1E)
  D – bussen (rijbewijscategorieën D, D1, DE, D1E)
  CD – vrachtwagens en bussen (rijbewijscategorieën C, C1, CE, C1E, D, D1, DE, D1E)
  TMT – vrachtwagenmodule (moet de D-test hebben doorstaan)
  BMT – busmodule (moet de C-test hebben doorstaan)

  How to get netherlands driver license

Hieronder vindt u alle benodigde informatie om een ​​rijbewijs te bestellen:

Jouw achternaam:
Uw voornamen:
Uw geslacht (M of V):
Uw geboortedatum en -plaats:
Licentieklasse:
Jouw adres:
Licentienummer (optioneel):
Datum van uitgifte en vervaldatum (optioneel):
Schriftelijke handtekening in digitaal formaat (zwarte inkt, witte achtergrond, hoge resolutie):
Jouw foto in digitaal formaat (kleur, witte achtergrond, hoge resolutie)

Nederlands rijbewijs halen
Een bromfiets kan worden bestuurdHoe een nederlands rijbewijs halen door personen van 16 jaar of ouder die in het bezit zijn van een bromfietsrijbewijs (categorie AM). Sinds 1 maart 2010 moet elke chauffeur naast een theorie-examen ook een praktijkexamen afleggen. Houders van een rijbewijs categorie A of B mogen een bromfiets besturen zonder aanvullende documenten of keuring.

Nederlands rijbewijs halen
Nederlands rijbewijs halen
Vanaf 1 juli 2015 is voor een trekker aangeduid met T een rijbewijs vereist. Dit rijbewijs is te verkrijgen vanaf 16 jaar. Personen met een autorijbewijs (B) behaald op of voor 1 juli 2015 mogen zonder aanvullende examens een tractor besturen.

De categorieën van rijbewijs zijn:

A – motorfietsen en bromfietsen (rijbewijscategorieën AM, A1, A2, A),
B – auto’s, tractoren en werkvoertuigen (rijbewijscategorieën B, BE, W)
C – bestelwagens en vrachtwagens van meer dan 3.500 kg (rijbewijscategorieën C, C1, CE, C1E)
D – bussen (rijbewijscategorieën D, D1, DE, D1E)
CD – vrachtwagens en bussen (rijbewijscategorieën C, C1, CE, C1E, D, D1, DE, D1E)
TMT – vrachtwagenmodule (moet de D-test hebben doorstaan)
BMT – busmodule (moet de C-test hebben doorstaan)
Hoe een nederlands rijbewijs te krijgen
Jouw achternaam:
Uw voornamen:
Uw geslacht (M of V):
Uw geboortedatum en -plaats:
Licentieklasse:
Jouw adres:
Licentienummer (optioneel):
Datum van uitgifte en vervaldatum (optioneel):
Schriftelijke handtekening in digitaal formaat (zwarte inkt, witte achtergrond, hoge resolutie):
Jouw foto in digitaal formaat (kleur, witte achtergrond, hoge resolutie)

Expats & Rijbewijzen
Als u van plan bent langdurig in Nederland te blijven, is het vaak de moeite waard om uw buitenlandse rijbewijs in te wisselen voor een Nederlands rijbewijs.

Voor burgers van de meeste Europese landen kunt u uw licentie normaal gesproken vanuit uw eigen land blijven gebruiken totdat deze verloopt.

Voor de meeste niet-Europese expats die van plan zijn langer dan zes maanden te blijven, moet u uw vergunning binnen die eerste periode van zes maanden omwisselen. Zie hieronder voor meer specifieke details.

How to get netherlands driver license

 • Buitenlands rijbewijs gebruiken in Nederland
  Er zijn verschillende geldigheidsduur in Nederland voor rijbewijzen die zijn afgegeven aan burgers van de EU/EER of voor burgers van buiten Europa.Als u in het bezit bent van een EU/EER-rijbewijs
  Als u een EU/EER-burger bent en uw rijbewijs is vóór 19 januari 2013 afgegeven, dan mag u met dat rijbewijs nog 10 jaar rijden nadat het is afgegeven.Is uw rijbewijs al ouder dan negen jaar, dan mag u er vanaf de datum van uw inschrijving bij uw gemeente nog twee jaar mee rijden, zolang het geldig is.Voor EU/EER-rijbewijzen die na 19 januari 2013 zijn afgegeven, mogen houders er maximaal 15 jaar mee rijden, zolang het rijbewijs geldig is.

  Na afloop van de geldigheid van het originele rijbewijs moet de houder een Nederlands rijbewijs aanvragen.

  Als je een niet-EU/EAA-rijbewijs hebt
  Voor staatsburgers van alle landen buiten de EU/EER (inclusief de Nederlandse Antillen en Aruba) zijn vergunningen 185 dagen geldig vanaf de datum dat u zich inschrijft bij uw plaatselijke gemeente. Daarna moet u een Nederlands rijbewijs halen.

  Als u na 185 dagen een Nederlands rijbewijs aanvraagt, moet u de Nederlandse rijexamens doen.

  Voorwaarden inwisselen buitenlands rijbewijs in Nederland
  Om een ​​buitenlands rijbewijs om te wisselen voor een Nederlands rijbewijs, moeten aanvragers aan verschillende voorwaarden voldoen:

  U bent een geregistreerd inwoner van Nederland met een geldige verblijfsvergunning (indien van toepassing).
  U bent een burger van de EU/EER of Zwitserland; of u komt uit een land met een speciale rijbewijsovereenkomst (zie hieronder); of u profiteert van de 30%-regeling (zie hieronder).
  Uw niet-EU/EER-rijbewijs is geldig op het moment van de aanvraag.
  Als uw EU/EER-rijbewijs verlopen is, mag het worden ingewisseld, mits u een verklaring heeft van de instantie in het land waar het rijbewijs is afgegeven, waarin zij aangeven er geen bezwaar tegen te hebben dat u een Nederlands rijbewijs krijgt.

 • How to get netherlands driver license

Landen met speciale licentie-uitwisselingsovereenkomsten
Hieronder vindt u landen die speciale afspraken hebben met Nederland om licenties in te wisselen.

Let op: rijbewijzen kunnen alleen worden ingewisseld als ze geldig zijn voor de genoemde categorieën:

Nederlands rijbewijs categorie B: Andorra, Canadese provincie Alberta & Quebec (klasse 5), Israël (B), Taiwan (B), Zuid-Korea (2e klasse gewoon rijbewijs)
Nederlands rijbewijs categorie A en B:  Japan (1B), Singapore (Klasse 2 Klasse 3)
Alle categorieën: Gibraltar, Guernsey, Jersey, Man, Monaco, Noord-Ierland, (voormalige) Nederlandse Antillen, VK
Heeft u eerder een Nederlands rijbewijs gehad (geldig na 30 juni 1985), dan hoeft u alleen de voorwaarden aan te tonen voor de categorieën die u niet op uw vorige rijbewijs had.

Voldoet u niet aan één van bovenstaande voorwaarden, dan kunt u uw rijbewijs niet omwisselen voor een Nederlands rijbewijs. Je moet dus een theorie- en praktijkexamen afleggen (zie hieronder). Twijfelt u of u aan de voorwaarden voldoet, neem dan contact op met uw gemeente.

Nederlandse rij-organisaties
Er zijn in Nederland twee organisaties die verantwoordelijk zijn voor de afgifte van rijbewijzen en het afnemen van rijexamens:

RDW (Rijksdienst voor het Wegverkeer) – Dienst Wegverkeer
De Rijksdienst van de RDW geeft rijbewijzen af, houdt toezicht op registraties zoals kentekenplaten en houdt toezicht op de technische staat van motorvoertuigen.

CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheid) – Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
Het CBR is verantwoordelijk voor het afnemen van rijexamens in Nederland voor alle motorvoertuigen, waaronder auto’s, scooters, motoren en vrachtwagens.

Hoe een buitenlands rijbewijs omwisselen
Voor het omwisselen van uw buitenlandse rijbewijs voor een Nederlands rijbewijs moet u een aanvraag indienen bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Zij sturen uw inruilaanvraag door naar de RDW.

 

Het beoordelingsproces duurt ongeveer twee weken (of langer, afhankelijk van de wachttijden) en het is aanvragers niet toegestaan ​​auto te rijden terwijl hun aanvraag wordt verwerkt. Voor de aanvraag heeft u geldige identiteitsbewijzen nodig, zoals een paspoort, uw buitenlands rijbewijs, uw BSN en een pasfoto.

Bewijs van geschiktheid (VvG)
Ook kan er gevraagd worden om een ​​verklaring van geschiktheid of VvG (verklaring van geschiktheid) om aan te tonen dat u lichamelijk en psychisch in staat bent om een ​​voertuig te besturen. De VvG haalt u op bij uw gemeente, bij Mijn CBR (log in met uw DigiD) of bij bepaalde expatcentra.

Een VvG is nodig als:

Er is een nieuwe rijbewijscategorie toegevoegd (behalve AM-categorie)
Je bent in het bezit van een rijbewijs C en/of D
U heeft een rijbewijs dat is afgegeven buiten de EU of EFTA
U heeft een medische beperking
U bent 75+ en als u 70+ bent en uw rijbewijs verloopt op of nadat u 75 wordt
Nadat u uw formulier bij het CBR heeft ingediend, ontvangt u een melding wanneer uw VvG is geregistreerd en laat u weten of u een aanvullende gezondheidscheck moet ondergaan. Hierna kunt u uw rijbewijs omwisselen.

Als de aanvraag succesvol is, ontvangt u een paar weken later (maximaal drie weken) uw nieuwe Nederlandse rijbewijs. Houd er rekening mee dat deze procedure veel ingewikkelder is voor zware en commerciële licenties.

30% regeling en het Nederlandse rijbewijs
U kunt uw rijbewijs ook omwisselen voor een Nederlands als u in aanmerking komt voor de 30%-regeling, ongeacht uw land van herkomst. Volg dan bovenstaande procedure, maar lever ook uw verklaring van 30%-regeling van de Belastingdienst in bij uw gemeente.

Rijexamens in Nederland
Internationals die hun buitenlandse rijbewijs niet kunnen omwisselen voor een Nederlands moeten een rijexamen doen bij het CBR, met zowel een theoretisch als een praktisch gedeelte.

En als je voor het eerst leert autorijden, kun je zowel rijlessen nemen als examens doen in Nederland.

De procedure voor het leren autorijden en het aanvragen van een rijbewijs is als volgt:

Informeer eerst bij uw gemeente of u in aanmerking komt voor een rijbewijs.
Kies een rijschool voor praktijk- en (optionele) theorielessen.
Vraag een theorie-examen aan bij het CBR (beschikbaar in het Engels).
Doe het theorie-examen (autotheorie).
Vul een gezondheidsverklaring in (eigen verklaring).
Vraag een praktijkexamen aan bij het CBR (via uw rijschool).
Doe het praktijkexamen (auto praktijk).
Lever uw attest in bij uw gemeente om uw rijbewijs op te halen.
theorie examen autorijden
Theorie-examens worden afgenomen in het Nederlands en Engels (dat is iets duurder) bij 20 theorie-examencentra voor het rijden door heel Nederland. De test duurt 45 minuten en er worden vragen gesteld over gevaarherkenning (25 vragen), verkeersregels (30 vragen) en verkeersbegrip (10 vragen). U moet minimaal 16 jaar oud zijn om deze test te doen en u moet slagen om een ​​praktijktest te kunnen doen.

Een cursus theorie kun je volgen bij een rijschool, maar dit is niet verplicht. Of je studeert zelf de theorie met een theorieboek, verkrijgbaar bij (online) boekhandels, je rijschool en uitgevers van verkeersbronnen. Ook is het mogelijk om online een cursus te volgen en zijn er meerdere websites die cursussen aanbieden.

Voor het maken van een afspraak voor uw theorie-examen logt u in op Mijn CBR met uw DigiD en:

Kies “Theorie-examen reserveren”
Kies het voertuig, de tijd, de plaats en de taal voor uw test
Betalen met iDEAL
U ontvangt uw bevestiging per e-mail. Zorg ervoor dat u beschikt over een geldig legitimatiebewijs (zoals een paspoort) en staat ingeschreven bij uw gemeente voordat u boekt. Als u de datum wilt wijzigen, kunt u dat doen via Mijn CBR.

Voordat u praktijkexamen kunt doen, moet u een eigen verklaring aanschaffen en invullen. Deze vindt u op Mijn CBR. Dit om te bepalen of u gezond genoeg bent om een ​​praktijkonderzoek te doen.

Praktijkexamen autorijden
Het praktijkexamen duurt 55 minuten bij een van de praktijkexamencentra in heel Nederland. Alleen rijscholen kunnen je inboeken voor een praktijkexamen, dus je zult een geschikte rijschool moeten zoeken en met hen regelen.

Het examen kan in elke taal worden afgenomen en je rijschool zou je moeten kunnen helpen als je een tolk nodig hebt. Dit examen moet je afleggen binnen 18 maanden na het behalen van je theorie-examen en je moet minimaal 17 jaar oud zijn.

Documenten die nodig zijn voor het praktijkexamen zijn:

Geldig bewijs of identificatie (ID of paspoort)
Certificaat theorie examen
VvG (indien nodig)
Officiële kennisgeving benoemingsbrief
Zelfreflectieformulier, dat je na het examen met je examinator bespreekt
Als je vooral zenuwachtig bent voor het afleggen van examens, is het mogelijk om een ​​faalangstexamen aan te vragen. Dit is een langer examen met een examinator die speciaal is opgeleid in het helpen van mensen met angst.

Bij succes ontvang je direct zowel een bewijs van bekwaamheid (Verklaring van rijvaardigheid) als een bewijs van geschiktheid (Verklaring van geschiktheid). Als u deze bij uw gemeente inlevert, ontvangt u binnen vijf dagen uw nieuwe rijbewijs.

Nederlands rijbewijs verlengen
Net als de meeste EU-rijbewijzen, is een Nederlands rijbewijs 10 jaar geldig vanaf de afgiftedatum en moet het worden verlengd voordat het verloopt. Voordat uw Nederlandse rijbewijs verloopt, stuurt de RDW een herinnering naar uw huisadres. Het enige wat u dan hoeft te doen is naar uw gemeente gaan (u hoeft de brief niet mee te nemen).

Uw rijbewijs is verlopen als een of meer van de op de achterkant van uw rijbewijs vermelde categorieën niet meer geldig zijn. Nogmaals, u kunt de vergunning gewoon verlengen bij uw gemeente.

Buitenlands rijbewijs verlengen in Nederland
Voor expats die in Nederland wonen, is het niet mogelijk om een ​​buitenlands of EU/EAA-rijbewijs te verlengen, maar moet u bij de RDW een Nederlands rijbewijs aanvragen.

Verloren of gestolen rijbewijs
Bij verlies of diefstal van uw Nederlandse of EU/EER-rijbewijs dient u aangifte te doen bij de gemeente waar u staat ingeschreven om een ​​nieuw rijbewijs te krijgen. Voor een verloren EU/EER-licentie moet u extra documentatie overleggen.

Als uw niet-EU/EER-rijbewijs in Nederland is verloren of gestolen, moet u het Nederlandse rijexamen met goed gevolg afleggen om een ​​nieuw (Nederlands) rijbewijs te krijgen.

Name
Email
Phone
Enquiry
How can we help you?